Pakketilbud

Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales til vores konto nr. eller kontant.

Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, aftales og afregnes kontant med din kørelærer til den til enhver tid gældende køretime-sats.

Alle priser er inkl. moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Ret til evt. fejl og mangler forbeholdes.

 

Løssalg

Hele beløbet betales ved bestillingen.

 

Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Nordic Køreskole efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:

Efter start på teorihold:
Det betalte beløb minus kr. 2.500,-

  • Efter manøvrebane:
    Det betalte beløb minus kr. 5.600,- (ved lynpakker trækkes der yderligere 1.000,-)
  • Efter start på første kørelektion:
    Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 5.600,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats. Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Nordic Køreskole senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår bankkonto, faktura/kvittering). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

 

Aflysning af kørelektioner

Aflysning af en kørelektion skal ske 24 timer før. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din logbog/lektionsbog med eller er påvirket af spiritus, bliver du nægtet kørsel og dermed skal du betale for det mistede antal lektioner. Kørelektionen SKAL afregnes med din kørelærer.

 

Manøvrebane: Pauseregler – Aflysning

Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at hvis du har været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter, skal du igen på manøvrebane mod betaling.

Aflysning kan ske op til 7 dage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! – pris 2200kr).

 

Glatbane: Pauseregler – Aflysning – Nægtet adgang

Glatbanen er gyldig i 1 år under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.

Aflysning kan ske op til 7 dage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! – pris 2400kr).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget teorilokale 8, og der mangler underskifter i din logbog/lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen, pris 2400kr.

 

Dit ansvar – mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter – manglende underskrifter

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (ses på hjemmesiden).

 

Pauseregler

Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen.