Du starter med at tilmelde dig skolen enten telefonisk eller til en introaften som er hver mandag kl. 17:00. Introaften er gratis og uforpligtende. 
Du kan også komme direkte i køreskolens åbningstider (mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 17:00 til kl. 20:00).

Den første teoriundervisning, får du udleveret en ansøgning om kørekort og en lektionsplan. Du skal medbringe din lektionsplan til alle teoretiske og praktiske undervisning. Det er et lovkrav, at lektionsplanen medbringes og rækkefølgen overholdes.

Teorien på Nordic Køreskole forgår med de mest moderne udstyr, via edb og storskærm. Du bliver personligt vejledt og undervist af en kyndig kørelærer. Der undervisningsdifferentieres og du som elev vil være i centrum hele tiden, hvilket vil betyde at du vil opnå den optimale læring.

Manøvrebane bliver også kaldt for lukket øvelses plads eller kravlegården.
Du bliver undervist af en instruktør fra Nordic Køreskole som sørger for, at du får en god start. Undervisningen foregår i ro på et lukket areal, så du øver dig i fred uden at tænke på færdslen udenfor.

Fra den 1. oktober 2006 er det blevet obligatorisk at gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Nordic Køreskole tilbyder dette kursus, hvor du bliver undervist af en af vores erfarne instruktører, som er førstehjælpscertificeret.
Kurset omfatter 7 timers undervisning indeholdende:

  • 3 timers førstehjælp i basal genoplivning
  • 4 timers færdselsrelateret førstehjælp

Normalt vil du blive tilmeldt førstehjælpskursus allerede på første teoriaften.
Der udstedes et kursusbevis efter endt kurset.
Du kan ikke gå op til en teoriprøve før du har taget dette kursus, og det kursusbeviset gælder et år. Kurset skal tages hos os.

Den teoretiske og praktiske undervisningen følges ad.
Den praktiske undervisning foregår i en skolevogn ved siden af en kørelærer.
Der er blevet taget højde for, at du starter blidt, således at svaghedsgraden gradvis ”skrues op”.
 Undervisningen bliver tilpasset til den enkelte elev og der er derfor plads til alle.
Vi differentier undervisningen afhængig elevens niveau. Resultatet af dette øger selvfølgelig indlæringsevnen.

Teoriprøven afholdes af politiet og består af en billedserie på 25 billeder med hver 2-4 spørgsmål, som du skal krydse ja eller nej ved. 
I teoriprøven må du max. have 5 billedfejl. 
Efter prøvens afholdelse vil den prøvesagkyndige meddele resultatet til dig, samt udlevere et skema som viser hvor du eventuelt har fejl.

Lige før den praktiske prøve skal køreskolen indstille dig til en glatbane også kaldet for køretekniske anlæg.
For at få det optimale ud af øvelserne, er det vigtigt at det ligger lige før køreprøven. Du skal have et vist niveau, hvilket kørelæreren skal vurdere.

Den praktiske prøve foregår hos politiet. 
Selve prøven vil udover en køretur bestå af en kontrollerende del, hvor du skal kontrollere dele på bilen f.eks. styretøj, bremser, dæk m.v. Når du har bestået prøven udsteder den prøvesagkyndige et midlertidigt kørekort. Derefter kan du lovligt køre bil.

Til teori og køreprøven skal du huske at medbringe:

  • Ansøgning om kørekort (udleveres af kørelæreren)
  • Lektionsplan (udleveres af kørelæreren)
  • Gyldigt Pas (alternativt kan dåbs- el. navneattest samt billedlegitimation bruges)

Til manøvrebane og glatbane skal du huske at medbringe:

  • Ansøgning om kørekort (udleveres af kørelæreren)
  • Lektionsplan (udleveres af kørelæreren)